Võistlusjuhend / Reeglid

Lae alla PDF kujul juhend.

 

ROMURINGI VÕISTLUSJUHEND 
REEGLID


1. KONTSEPTSIOON

1.1 Romuringi eesmärgiks on võimalikult paljude ringide läbimine. Seejuures on lubatud täiskontakt. Kui kahel võistlejal on sama palju ringe, siis parema koha saavutab see võistleja kes läbis ringid kiiremini.
Võistlusel on määravaks faktoriks hästi ette valmistatud auto, osavus ja ettenägelikus.

2. VÕISTLUSKOHT JA SÕITMINE

2.1 Võistlus toimub aeglasel ja korraldaja poolt ettevalmistatud rajal. Ringi keskkoht on piiratud lintidega, kummidega, betoonplokkidega vms vahenditega. Üle ringi keskkoha sõitmine on keelatud.

2.2 Ringi sõidetakse sedapidi kuidas korraldaja on ette näinud. (Stardi järjekord – auto sõidusuunas. Vt punkt 3.1). Ringi võib vastupidi sõita maksimaalselt pool raja
pikkust.

3. VÕISTLUSE KÄIK

3.1 Võistluseks järjestatakse autod stardi joonele ühe või mitmekaupa rivvi.

3.2 Peale starti on võistlejate eesmärgiks läbida võimalikult palju ringe, kusjuures arvesse lähevad ainult täisringid. Kui kahel või enamal võistlejal on läbitud sama palju ringe, siis paremat positsiooni hoiab see võistleja kelle ringide läbimise aeg oli kiirem.

3.3 Võistluse käigus võib võistleja igal ajal sõita boksi*, et täiendada kütusevarusid, remontida autot vms. Boksi alas olemise aeg ja kordade arv ei ole piiratud. *Boksi alasse võib sõita vaid autoga, mida on võimalik turvaliselt juhtida ja peatada, Ohtlik sõiduk tuleb jätta raja äärde või boksi maha sõidule.

3.4 Teiste võistlejate juhiust ei tohi tahtlikult rammida.

3.5 Kui ringile on toppama jäänud autosid, mis takistavad võistluse käiku või on tekkinud
muu sekkumist vajav situatsioon, on kohtunikel õigus võistlus peatada. Vastava
märguande saamisel peavad kõik võistlejad jääma olemasolevatele kohtele (vt punte
4.3.1 ja 4.3.2)

3.6 Võistluse ajal on rajal keelatud auto remontimine, tankimine vms tegevus.

3.7 Kui sõitja ei jõua ette nähtud ajaks stardi järjekorda, siis peab ta startima boksist. Boksi teel olevad võistlejad lubatakse rajale alles peale starti. (1 minuti peale starti).

3.8 Kui sõiduk paiskub küllili või katusele ja sõiduk peale seda käivitub, siis on võistleja kohustatud suunduma boksi, et auto ohutuses veenduda. – Tuleb jälgida kohtuniku korraldusi.

4. LIPUD JA KOHTUNIKE MÄRGUANDED

4.1 Võistluse start :


4.1.1 Ruuduline lipp – Lipp liigub ülevalt alla, start toimub kui lipp on alumises asendis.
4.1.2 Foor – Fooris süttib roheline tuli / Fooris kustub punane tuli

4.2 Võistluse lõpp :


4.2.1 Ruuduline lipp
4.2.2 Foor – Pidevalt põlev punane tuli


4.3 LIPUD


4.3.1 KOLLANE – Kollase lipu alas on keelatud võistelda – Mööduda teistest autodest, neid rammida jms. Kollase lipu ajal eemaldab kohtunik võistlejat rajal seisvast autost.4.3.2 PUNANE – Võistluse ajutine peatamine / Võistluse katkestamine Punase lipu ajal on keelatud võistelda – Rajal võimalik ohtlik olukord. Kõik võistlejad peavad seisma, igasugune kontakt ja võistlus tegevus on keelatud. (Võib autot sättida, kuid ei ole lubatud oma positsiooni parandada)


4.3.3 MUST – võistleja võistluselt eemaldamine / võistleja Diskvalitseerimine
võistleja on kohustatud rajalt lahkuma.


4.3.4 RUUDULINE – Võistluse algus ja lõpp

5. VÕISTLEJA JA MEHAANIKUD

5.1 Võistleja peab olema võistluse ajal kaine. (Korraldajal on õigus kainust kontrollida)


5.2 Võistleja vanusepiirang puudub. (alla 18 aastasel võistlejal peab olema vanema kirjalik nõusolek)

5.3 Võistluse ajal peab võistleja kandma kiivrit. (Kinnine kiiver, lõua kaitsme ja visiiriga.*)
* - Visiiri puudumisel peab võistleja kandma kaitseprille.

5.4 Võistluse ajal peab võistleja kandma pikkade varrukate ja säärtega riietust . (Nt: kombinesoon-i), kinniseid jalanõusid ja kindaid.

5.5 Iga võistleja jaoks on 2-3 mehaaniku piletit. Vastavalt sellele kuidas korraldaja on ette näinud.

5.6 Sõitukit remontides peab olema tagatud lähedal viibivate inimeste turvalisus ja ohutus.

5.7 Võistlejatel ja mehaanikutel ei ole lubatud võistluse ajal rajale ja rajal olevasse
autosse tagasi minna, kui võistluse peakohtunik ei ole selleks luba andnud.

6. SÕIDUKI RAJALT TEISALDAMINE


6.1 Sõidu lõppedes peab rajal teisaldamist ootava sõiduki juures viibima Meeskonna liige kes on võimeline juhatama teisaldaja soovitud kohta. Kui sõiduki juures ei viibi kedagi, siis teisaldatakse sõiduk suvalisse kohta.

6.2 Sõidu lõppedes võib Sõidukit teisaldada teiste võistlejate / mehaanikute / võistlusautode abil.


7. BOKSI ALA


7.1 Boksi ala on võistlejatele ja mehaanikutele eraldatud ala kus on lubatud autosid remontida ja parkida võistluse ja kokkulepitud aja jooksul. Boksi alal on lubatud pealtvaatajad.

7.2 Igal meeskonnal võiks olemas olema esmased tulekustutus vahendid.

7.3 Boksi alasse on lubatud üks “Hooldus auto” ühe võistlusauto kohta.

7.4 Teisaldus sõidukil on boksi teel alati eesõigus ja tema takistamine on keelatud.

7.5 Boksi alas on lubatud liikuda autoga mis on ohutu. (Seda on võimalik peatada, juhtida, ei pritsi vett, jms)

7.6 Boksi teel on maksimaalne lubatud sõidukiirus 20 km/h.

7.7 Boksi Teel parkimine on keelatud, peatunud sõiduki juures peab olema võistleja või mehaanik.

7.8 Tahtlik mootori kinni “kinni jooksutamine” / “lõpetamine” on keelatud. (Tuleohutuse eesmärgil)

7.9 Boksi alas tuleb hoida korda ja prügi käib selleks ettenähtud kohta. (Prügikast).

7.10 Võistlusautode peale ja maha laadimisel peab olema tagatud ümbritsevate inimeste ja vara ohutus.

7.11 Isiklikud sõidukid viibivad boksi alal omal vastutusel (sh hooldus sõidukid).

8. VÕISTLUSAUTO


8.1 Veermik


8.1.1 Ühe vedava sillaga – Lubatud on kasutada nelikveolist autot, kuid tea peab olema muudetud ühe silla veoliseks.
8.1.2 Veermiku lisa tugevdused on keelatud
8.1.3 Tagasild peab olema selle autotüübi originaal sild ja ei tohi olla jäik.(Keevitatud kere külge või tugevdatud muudmoodi). Kokku keevitatud differ
(“kempi”) on lubatud.

8.2 Mootor


8.2.1 Peab paiknema originaal asukohas.
8.2.2 Põhjakate on lubatud, selle paksus võib olla kuni 5mm, muud nõuded põhjakattele puuduvad.

8.3 Kere


8.3.1 Tegemist peab olema sõiduautoga.


8.3.2 Kere lisa tugevdused on keelatud. (nt “Strudbar”, Sh on keelatud täita kere õõnesprofiile kõvenevate ainetega – makroflex, betoon vms).


8.3.3 Sõiduki kere parandamisel on keelatud kasutada paksemaid materjale kui seda on auto originaal materjal.


8.3.4 Sõidukil peavad olema eemaldatud kõik klaasist ja plastikust osad. (v.a esiklaas kui see ei ole “soolaklaas”). – Klaasid, tuled, peeglid, iluliistud, logarid jms


8.3.5 Juhul kui sõidukil on klaasist katuseluuk, siis peab olema see asendatud metalli või mõne muu kõva materjaliga.

8.3.6 Juhiuks


8.3.6.1 Peab olema muust sõidukist eristatav. Lubatud on kasutada punast ja valget värvi. Sealjuures tuleb valida värv mis on paremini eristatav. (nt Punasel autol valge, valgel autol punane)


8.3.6.2 Ei tohi olla reklaami


8.3.6.3 Klaasi asemel peab olema võrk. Sealjuures ei tohi olla võrgu silm suurem kui võistleja rusikas. (Rusikas ei tohi silmast läbi mahtuda).Võrk peab olema lihtsalt eemaldatav (Mõõduka jõuga väljastpoolt tõmmates peaks eemalduma).


8.3.6.4 Juhiuks Peab olema avatav. (Ei tohi olla kinni keevitatud / polditud /seotud vms)


8.3.6.5 Juhiuks Peab võistluse ajal püsima kinni.


8.3.7 Kapott ja pagasnik (Luuk) ei tohi olla kinni keevitatud, kuid võib olla kinni polditud / kruvitud


8.3.8 Uksed (v.a juhiuks) võivad olla kinni keevitatud / polditud vms.


8.3.9 Kõik väljaulatuvad osad peavad olema eemaldatud. (sh kärukonks koos talaga). Pukseerimise aasad / konksud mis ulatuvad esimesest pool raamist  kaugemale, peavad olema eemaldatud.


8.3.10 Tagumine stange tuleb eemaldada koos talaga / kinnitusraamiga. Esimese stange tala / kinnitusraam võib jääda külge, kuid see võib ulatuda pool raamist poolraamini. (pool raamist edasi “külje poole” tuleb maha lõigata).


8.3.11 Sõiduki kere ei tohi olla kaetud kergesti süttivate materjalidega/ elementidega.

8.4 Rehvid


8.4.1 Lubatud on kõik tänavalegaalsed sõiduauto rehvid. (sh. Kruusarehvid / ralli rehvid).
8.4.2 Keelatud on põllumajanduslikud rehvid.

8.5 Turvavarustus


8.5.1 Turvavöö peab töötama.


8.5.2 Lubatud on paigaldada “Traksid”.  “4 Punkti traksid” – Tuleb kinnitada sõiduki originaal vöö kohtadesse. (Juhi istme külge + tagumise istme vööde poldiaugud) “5 Punkti traksid” – On lubatud paigaldada vaid koos turvapuuriga. (vt punkt8.6.3).


8.5.3 Korviste – On lubatud paigaldada vaid koos turvapuuriga (vt punkt 8.6.3)

8.6 Salong


8.6.1 Kõik esemed peavad olema kindlalt kinnitatud. (Aku, Torud jms).
8.6.2 Võiksid olla eemaldatud kergesti süttivad esemed. (Istmed, laepolster jms)
8.6.3 Turvapuur - on lubatud ja see peaks / võiks olla valmistatud elukutselise keevitaja poolt. Torude arv ei ole piiratud, Turvapuur ei tohi ulatuda kaugemale kui tagasild (nt Universaal või Combi keretüüpidel). Turvapuur ei tohi ohustada võistlejat ennast ega teisi.

8.7 Ümberehitus / muu


8.7.1 Aku võib tuua salongi, kuid see peab olema kindlalt kinnitatud ja see ei tohi paikneda kütuse paagi / torude läheduses.


8.7.2 Radiaatori ja jahutus süsteemi võib tuua salongi või paigaldada mootori peale. Radiaatorit on keelatud paigaldada katusele ja taga aknale.
- Radiaator ja selleks paigaldatud torud peavad olema kindlalt kinnitatud.
- Võistleja peab olema kaitstud võimaliku veetoru/radiaatori lõhkemise eest.
- Jahutussüsteemi ja sõitja vahele on kohustuslik paigaldada “Turvakardin”.


8.7.3 Lahtised esemed peavad olema autost eemaldatud. (Sh tagavara ratas, isegi kui see on kinnitatud)


8.7.4 Kütuse paagi ja kütuse torud võib salongi tuua, kuid need peavad olema kindlalt kinnitatud ja lekkevabad.

Kütuse süsteem ei tohi olla ohtlik võistlejale endale ega ka teistele.

(Kütusepaak peab olema selleks ettenähtud nõu :Auto orginaal, metallist septsiaalselt selleks valmistatud vms),

kanister jms ei ole aktsepteeritav kütusepaak.


8.7.5 Pidurid peavad kogu võistluse vältel töötama ja sõidukit peab olema võimalik peatada. Pidurite kadumise korral tuleb sõiduk selleks ohutus kohas seisma jätta.


8.7.6 Sõiduki katusel peab olema koht võistlus numbri jaoks. (plaat vms). Katusel paiknev võistlusnumbri alus ei tohi olla kõrgem kui 30cm


8.7.7 Sõiduki katusele peab olema paigaldatud tugevdatud ehitusnurgik mõõtmetega 10x10cm. (Ajavõtu kiibi paigalduse jaoks).
- Paigaldada katuse kõige pehmemasse kohta.


9. MUUD PUNKTID


9.1 Reeglite rikkumise korral on kohtunikul õigus võistleja diskvalifitseerida või karistada muul viisil. (Nt lahutada 5 ringi läbitud ringidelt)


9.2 Romuringi korraldajad ei vastuta võistlusel toimuda võivate insidentide ja vigastuste tekkimise eest.


9.3 Võistlus toimub võistleja omal vastutusel. Sama kehtib ka mehaanikute kohta.


9.4 Võistluse peakohtuniku otsused ei kuulu edasikaebamisele.


9.5 Registreerimine


9.5.1 Registreerimine toimub ürituse korraldaja valitud kohas ja ajal, “kes ees see mees” põhimõttel.


9.5.2 Kui ühte võistlus kohta kasutab mitu sõitjat (ühe autoga mitu sõitjat), siis tuleb maksta iga lisa sõitja eest lisaks 10€.


9.5.3 Peale registreerimist ja kinnitus kirja saamist tuleb tasuda osalustasu (5päeva jooksul).


9.5.4 Tasu mittelaekumisel koatab võistleja võistluskoha

9.6 Võistlusel võib osaleda vaid isik kes on registreeritud. Rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja võistlusautot enam rajale ei lubata.


9.7 Võistluse osalustasu tagasi ei maksta.


9.8 Võistlus Koha edasimüümine on keelatud.